Ontwerpen, tekenen, fabriceren en ombouwen van regelkasten

De regelkastschema’s worden ontworpen op basis van het bestek en/of het programma van eisen. Tevens wordt bij de opdrachtgever aanvullende informatie ingewonnen. Op grond van deze informatie worden de systeemcomponenten geconfigureerd en de regelkasten ontworpen. De ontwerpschema’s worden met de opdrachtgever en/of de eindgebruiker doorgesproken. Op- en aanmerkingen worden vervolgens in de ontwerpschema’s verwerkt. Het schema dat hieruit voortvloeit heeft de status ‘productie’.

Een tekeningpakket bestaat uit:

  • voorblad met algemene gegevens en index
  • principe-schema’s
  • hoofdstroomschema’s
  • stuurstroomschema’s
  • klemmenstrook
  • frontaanzicht regelkast
  • indeling regelkast.

Leveren van regelkasten

De regelkasten worden gemaakt volgens de regelkastschema’s die door ons zijn ontworpen dan wel door derden zijn aangeleverd. De regelkasten worden geproduceerd conform de geldende NEN-normen. Elke regelkast wordt uitvoerig getest en de testresultaten worden vastgelegd in een checklist. Zo nodig worden eventuele gebreken verholpen.