Producten en diensten

Wij bieden een compleet pakket aan diensten en producten. Het hele proces – vanaf de productie van regelkasten, het aanbrengen en aansluiten van bekabeling tot en met het inregelen van een installatie – wordt door ons vakkundig uitgevoerd en/of begeleid.

Tot onze producten en diensten behoren:

  • projectmanagement
  • het ontwerpen en tekenen van regelkastschema’s
  • het leveren van regelkasten
  • het leveren van DDC-systemen en regelapparatuur
  • het inregelen en de inbedrijfstelling
  • bekabelingwerkzaamheden
  • advisering


Duidelijkheid

Om eventuele verrassingen te voorkomen worden voor en tijdens de uitvoering duidelijke afspraken gemaakt. Voordat met de productie wordt begonnen, worden de functionele omschrijvingen en regelkastschema’s ter keuring aangeboden. Zo worden financiële en technische tegenvallers zoveel mogelijk voorkomen.

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2007, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Glandorf Regeltechniek B.V. neemt de opdrachtgever serieus en houdt zich aan de afspraken!