Leveren van DDC-systemen en regelapparatuur

Glandorf Regeltechniek B.V. is fabrikaatonafhankelijk. Daardoor kunnen wij objectief bepalen welke systemen in uw situatie het meest geschikt zijn. De volgende factoren spelen bij deze afweging een rol:

  • de omvang van de installatie
  • de koppeling met het bestaande systeem
  • de bediening en het beheer op afstand
  • het beschikbare budget

 

Wij hebben onder andere met de navolgende fabrikaten de benodigde ervaringen opgedaan:

  • Siemens
  • Kieback & Peter
  • Priva
  • Sauter

 

Inregelen en inbedrijfstelling

De door ons aangebrachte regelinstallatie, of een regelinstallatie die door derden is aangebracht, kan door ons in bedrijf worden gesteld. Nazorg ten behoeve van het inregelen, gedurende twee maanden na de eerste inbedrijfstelling, maakt deel uit van ons dienstenpakket.