Verzorging van bekabeling voor meet- en regelinstallaties

De regeltechnische bekabeling wordt verzorgd conform de geldende NEN-normen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van standaardisatie, hetgeen betekent dat per installatie dezelfde fabrikaten c.q. types worden toegepast. Uiteraard wordt, indien het bestek dat voorschrijft, hiervan afgeweken.

Bij het aanbrengen van een installatie volgen wij de volgende procedure:

  • de veldapparatuur wordt voorzien van codeplaatjes
  • verticale kabelgoten en kabelgoten op ooghoogte worden voorzien van kabelgootdeksels
  • de bekabeling wordt tweezijdig gecodeerd
  • de installatie wordt uitvoerig getest op haar functionaliteit
  • de installatie wordt uitvoerig getest
    • bevindingen worden in een checklist vastgelegd
      • eventuele gebreken worden verholpen